Algemene Voorwaarden

Om eventuele misverstanden in de toekomst te voorkomen en we je graag zo goed mogelijk willen inlichten over de werkwijze van BelleBellabySaskia hebben we een aantal algemene voorwaarden opgesteld.

Alle tarieven en prijzen opgenomen tarieven specifiek voor particulieren zijn inclusief BTW.

In de arrangementstarieven voor bruidsopdrachten zijn de reiskosten tot 30 kilometer enkele reis vererkend in de arrangementsprijzen. Voor alle andere opdrachten geldt dat gemaakte reiskosten voor haar werkzaamheden voor rekening zijn van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding à € 0,45 per kilometer.

De parkeerkosten zijn niet inbegrepen.

Ondanks dat BelleBellabySaskia dermatologisch geteste cosmetica gebruikt en hygiëne een hoge prioriteit heeft kan het voorkomen dat door het gebruik van cosmetica een allergische reactie ontstaat. BelleBellabySaskia is niet aansprakelijk voor allergische reacties of ontstekingen die ontstaan door gebruik van penselen/make-up producten.
Boekingen

Opdrachten worden geboekt via het boekingsformulier die te vinden is op de website.
Door ons boekingsformulier in te vullen ga je een betaalverplichting aan.
Er is sprake van een boeking op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van BelleBellabySaskia aanvaardt.
Na het invullen van het boekingsformulier krijg je een bevestiging van de datum, na het bevestigen van de datum door ons hebben zowel jij als wij een verplichting om de afspraak na te komen.
Opdrachtgever erkend kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van BelleBellabySaskia
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan druk-, zetfouten en verschrijvingen.

Betaling

Na de proefsessie krijg je een factuur thuis gestuurd die voor de bruiloft op ons rekeningnummer dient te zijn bijgeschreven. Je kunt ervoor kiezen het volledige bedrag op de dag zelf te betalen.
Een bruidsarrangement “Haar en Make-up” incl. proefsessie bedraagt € 395. Mocht je door omstandigheden na de proefsessie willen annuleren wordt er € 195 in rekening gebracht voor de proefsessie.
Mocht je afmelden na het bevestigen van jullie datum dan ben je ons 1/3 van het totaal bedrag schuldig, dit omdat we jullie datum en tijd vrij hebben gehouden.
Benodigdheden zoals speldjes en elastiekjes en haarproducten zijn bij het arrangement inbegrepen. Dit geldt niet voor de bruidsaccessoires zoals curlie’s, bloemen, tiara’s, etc.
Bij het boeken van feest kapsels / workshops etc. kunt op de dag zelf betalen.

Overmacht

In geval van overmacht waaronder ziekte kan BelleBellabySaskia te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast. Bij opdrachten voor bruidskapsel & bruidsvisagie heeft BelleBellabySaskia de beschikbaarheid over enkele collega’s die de opdracht eventueel kunnen overnemen. Een garantie voor beschikbaar kan echter nimmer worden gegeven.

Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties.

Indien BelleBellabySaskia door overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te haar keuze. Ingeval van overmacht kan de wederpartij BelleBellabySaskia niet tot schadevergoeding aanspreken.

In ruim 20 jaar is dit overigens nog nooit voorgekomen!

Privacy

BelleBellabySaskia is transparant en gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij zullen er alles aan doen om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.

Ik hoop je voldoende te hebben geïnformeerd, mocht je nog vragen hebben kun je altijd contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

Saskia